De nieuwe “Wiezer” is er !

In december 2014 verschijnt alweer onze 9e “Wiezer deurch de tsiet”.

Vrienden van de Auw Kapel krijgen deze automatisch thuis toegestuurd, maar hij is natuurlijk ook dit jaar weer te verkrijgen bij de gebruikelijke verkooppunten.

Wiezer 9

Met 100 pagina’s weldoordachte informatie mag u er even goed voor gaan zitten. Zo gaan wij enkele generaties terug om te ontdekken met welke dialectwoorden onze grootouders verschillende soorten voedsel benoemden, wij duiken het “loak” van Mamelis in waar ooit miljoenen naalden werden geslepen en daar waar Mamelis de meeste wind vangt stond eens een windmolen. Wie heeft niet even stil gestaan bij het Mariamonument op weg naar Orsbach? Welke geheimen zijn hierin opgenomen? Ook hier, in Orsbach, had pastoor Aubinet uit Holset bezittingen, wat heeft hij hiermee gedaan? Uit België kwam de familie De Saive naar Lemiers, lees hier hoe het hun vergaan is. Van 1923 tot 1969 drukte Miel Schurgers zijn stempel op het onderwijs in Lemiers, Mamelis en Holset. Wist u dat hij ook brandweercommandant was?  Enkele jaren was hij de baas van juf Billa Vanhommerig die vorig jaar overleed. D’r Wiezer kijkt ook op die periode terug. Tja, de school, die is nu dicht. Naast een mooi gedicht hierover leest u een mooie beschouwing die naast winkels en kerk de school als ontmoetingsplaats kenmerkt.

Wist u dat bakstenen een hoop te vertellen hebben over een monument? Lees het relaas over de tiendschuur van de kasteelboerderij. Zo kunnen wij nog even doorgaan, maar ga het zelf ontdekken. Dit mooie plekje op aarde heeft nog talloze geheimen die wij samen met u proberen te ontrafelen.

Kalender

Op onze thema-avond in oktober presenteerden we een unieke kalender, die wordt uitgegeven ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan in 2014. Er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen (voor verkoopadressen zie “Publicaties”). De opbrengst van de kalender gaat naar een goed doel, de Stichting St. Catharinakapel Lemiers.

Welkom

Welkom op de website van Heemkundekring De Auw Kapel Lemiers

Het doel van onze heemkundevereniging is onderzoek verrichten naar heemkundige vraagstellingen, het verzamelen en archiveren van geschiedkundige gegevens alsmede het zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorische objecten met betrekking tot Lemiers, Holset, Harles, Mamelis en omgeving.