Welkom

Welkom op de website van Heemkundekring De Auw Kapel Lemiers

Het doel van onze heemkundevereniging is onderzoek verrichten naar heemkundige vraagstellingen, het verzamelen en archiveren van geschiedkundige gegevens alsmede het zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorische objecten met betrekking tot Lemiers, Holset, Harles, Mamelis en omgeving.

Thema-avond 2015: De invloed van de mijnen op het dagelijks leven

Logo M2015 Jaar van de Mijnen

Het kan U bijna niet ontgaan zijn: op initiatief van de gemeente Heerlen is 2015 het Jaar van de Mijnen. Precies vijftig jaar geleden kondigde de toenmalige minister van Economische Zaken Joop den Uyl de sluiting van alle Limburgse mijnen aan. Met méér dan 200 evenementen wordt stilgestaan bij deze beslissing die een voor de regio moeizame periode inluidde. Tevens wordt de blik op de toekomst gericht. Het breed gedragen programma is nog steeds groeiende, en wordt ondersteund door 12 gemeenten in Zuid-Limburg en tal van maatschappelijke partners; ook in de voormalige mijngebieden in België en Duitsland. Precies vijftig jaar geleden kondigde de toenmalige minister van Economische Zaken Joop den Uyl de sluiting van alle Limburgse mijnen aan. Met méér dan 200 evenementen werd en wordt stilgestaan bij deze beslissing die een voor de regio moeizame periode inluidde. Tevens wordt de blik op de toekomst gericht. Het breed gedragen programma is nog steeds groeiende, en wordt ondersteund door 12 gemeenten in Zuid-Limburg en tal van maatschappelijke partners; ook in de voormalige mijngebieden in België en Duitsland.

Omdat de mijnen ook voor de bewoners van onze kernen een belangrijke rol speelden, willen wij  het Jaar van de Mijnen ook hier in Lemiers niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

De heer Jules de Groot van de stichting “Werkgroep Informatie Mijnbouw” zal tijdens deze thema-avond een lezing verzorgen over de

DE INVLOEDEN VAN DE MIJNEN OP HET DAGELIJKSE LEVEN

Hoe belangrijk waren de mijnen in het leven van de mijnwerkers en hun gezinnen? Hoe belangrijk waren ook de mijnen voor de Limburgse samenleving? Het is heel herkenbaar voor allen die de ‘steenkolentijd’  hebben meegemaakt. Werk en  werkomstandigheden die  in een lang vervlogen tijd normaal waren.

 

Absoluut een bezoekje waard …

1) Euregionale geschiedenismarkt te Rolduc (26.04.2015)

In de grensstreek Nederland, Duitsland en België zijn veel verenigingen actief met als doel het historisch en cultureel erfgoed van hun stad of gemeente te bewaren. Zij verrichten onderzoeken, zijn actief op genealogisch gebied en de resultaten hiervan worden regelmatig in diverse publicaties openbaar gemaakt.

Doelstelling van de euregionale geschiedenismarkt is het uitwisselen van informatie en onderling contacten leggen. Dit alles onder de vlag van een gezellig samenzijn binnen de oude muren van abdij Rolduc.

De euregionale geschiedenismarkt vindt plaats op zondag 26 april 2015 van 11.00u – 17.00u in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 te Kerkrade NL. (zie: www.rolduc.com/NL/routebeschrijving)

2)   Tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’ in Thermenmuseum  Heerlen

Hoe oud zijn grote euregionale steden zoals Aken, Heerlen, Maastricht en Jülich nu eigenlijk? En zijn deze door keizer Augustus gesticht? Op deze en meer vragen wordt antwoord gegeven in de tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’, vanaf 31 januari tot en met 3 mei dagelijks te zien in het Thermenmuseum.

Sinds 2012 is een euregionale groep archeologen, historici en conservatoren van musea uit het Nederlands-Duitse grensgebied een samenwerking aangegaan. De ‘Vicus-onderzoeksgroep’ (vicus = kleine Romeinse stad) richt zich op de Romeinse oorsprong van de vier moderne steden. Ze zijn in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar de ‘roots’ van onze hedendaagse euregio.

In de tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’ zijn de resultaten van dit onderzoek te zien. Deze reizende tentoonstelling is in de vier grote steden in de euregio te zien. Na Aken is de tentoonstelling vanaf 31 januari in het Thermenmuseum te zien, waarna de tentoonstelling afreist naar Maastricht en Jülich.

Bij de tentoonstelling in het Thermenmuseum is een lezingenprogramma, met onder andere Klaus Scherberich (Professor voor Oude Geschiedenis aan de RWTH Aken), Andreas Schaub (stadsarcheoloog Aken), Marcell Perse (archeoloog en directeur Stadsmuseum Jülich), Gilbert Soeters (gemeentelijk archeoloog Maastricht) en Karen Jeneson (conservator Thermenmuseum). Op woensdag 11 februari trapt Gilbert Soeters, stadsarcheoloog Maastricht, de reeks af met een lezing over Romeins Maastricht. Het programma van de lezingenreeks is te vinden onder: http://www.thermenmuseum.nl/activiteit/lezingenprogramma-onderzoek-naar-keizer-augustus

HKK De Auw Kapel wenst al haar vrienden een zalig kerstfeest en een gelukkig 2015!

In 1914 sloten Duitse en Britse soldaten een kerstbestand, ruilden cadeaux en voedsel en werden er zelfs “interlands” gespeeld.

Rond Kerstmis 1914 hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen onmogelijk gemaakt en lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven. Een sfeer van “leven en laten leven” ontstond. Rond Kerstmis gingen soldaten zelfs bij de vijand Kerstmis vieren in de loopgraaf, rondom een kerstboom (kerstbomen waren tot dan toe een Duitse traditie) en werden cadeaus uitgewisseld. De dag erna volgde op sommige plaatsen zelfs een voetbalwedstrijd in het niemandsland. De merkwaardige situatie aan deze fronten duurden van een paar uur tot zelfs enkele dagen. Men waarschuwde elkaar zelfs als er een aanval zou komen. Als er in de loopgraven bezoek kwam van de legerleiding werd de tegenstander hiervan verwittigd en werd er duchtig heen en weer geschoten, over de hoofden heen. De dagen nadien werden alle lijken die nog in het niemandsland lagen gezamenlijk opgeruimd en begraven.

De eerste kerstbestanden ontstonden in Vlaanderen, meer bepaald in de Ieperse  sector, op initiatief van Duitse soldaten, vooral Saksische en Beierse troepen. Op sommige plaatsen namen ook Pruisische soldaten deel. Langs de andere zijde waren het vooral Britse troepen die deelnamen aan deze verbroederingen. Maar ook Belgen en Fransen deden mee. Geschat wordt dat aan het hele westfront ongeveer de helft van alle soldaten samen Kerstmis vierde (dit gebeurde tevens aan het oostfront). Bron: Wikipedia

En voor de liefhebbers onder ons nog een kleine muziekreferentie: http://youtu.be/J7ErrZ-ipoE

De 10e Wiezer deurch de tsiet is er

“WIEZER DEURCH DE TSIET” NR. 10 IS UIT.

Schermafdruk 2015-01-12 13.12.46

Nadat de heemkundekring “De Auw Kapel” een fijn jubileumjaar in oktober afsloot met een mooie fototentoonstelling mag de uitgave van hun jaarboekje nr. 10 het meer dan smakelijk toetje zijn.

Natuurlijk komen de drie kernen, Lemiers, Holset en Mamelis, ruim aan het woord maar er is ook een ruime terugblik met veel foto’s gewijd aan die tentoonstelling met rondleidingen in en om de monumentale gebouwen waarmee deze regio zo rijk gezegend is.

Maar wist u dat Holset eerder dan Lemiers aanspraak maakte op een lagere school? Dat de Orsbacherweg, in Lemiers beter bekend als het “Hoasjelt” in 1860 nog een smal voetpad was? Dat de voetpaden in Lemiers weer herontdekt worden? Dat een gerenommeerde Duitse krant melding maakte van het geneeskrachtig water van de Selzerbeek? Dat het in 1904 opgericht Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Lemiers “óp vol-joemmie” banden naar Altenahr reisde? Dat de Benedictijnen in 1951 weer naar Mamelis terug keerden? Dat PSV en MVV van oorsprong Mamelisser voetbalverenigingen zijn? Dat u weer kunt genieten van onze plaatselijke dichters?

Ga er dan maar eens goed voor zitten en lees alles hierover in d’r “Wiezer deurch de tsiet” nr. 10. Onze vrienden ontvangen de Wiezer zoals altijd in de loop van december thuis, maar hij is natuurlijk ook te verkrijgen op de bekende verkooppunten voor 7,50 euro:

Lemiers – Café Oud Lemiers en Kapsalon Maud

Holset – Herberg Oud Holset

Vaals – VVV-kantoor, The Read-Shop (postkantoor) en De Grenswinkel (NIEUW)

Vijlen -Buurtwinkel Schins

Wittem – Boekhandel “De Wegwijzer” (klooster)

Wij wensen iedereen veel leesplezier!

10 jaar HKK Auw Kapel

Heemkundekring De Auw Kapel Lemiers viert haar 10-jarig bestaan

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan neemt stichting Heemkundekring “De Auw Kapel” Lemiers U mee op een reis door de tijd.

Tijdens ons feestweekend kunt U tijdens Uw bezoek aan onze fototentoonstelling herinneringen ophalen aan het Lemiers, Holset en Mamelis van weleer en nemen wij U voor een rondleiding mee naar verschillende historische locaties in ons werkingsgebied. Voor onze jongste gasten bestaat de mogelijkheid Romeinse en middeleeuwse spellen te spelen, zich als Romein te verkleden en in historische workshops zelf een fresco of spel te leren maken. En omdat dit allemaal natuurlijk ook hongerig en dorstig maakt bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en drankje.

Feestweekend zaterdag 4 en zondag 5 oktober

Zaal Oud-Lemiers

  • Fototentoonstelling
  • Historische workshops voor kinderen
  • Een kijkje in de Romeinse villa van Lemiers
  • Rondleidingen

 Het volledige programma is te downloaden door op deze link te klikken: Programma feestweekend 4 en 5 oktober 2014

De nieuwe “Wiezer” is er !

In december 2014 verschijnt alweer onze 9e “Wiezer deurch de tsiet”.

Vrienden van de Auw Kapel krijgen deze automatisch thuis toegestuurd, maar hij is natuurlijk ook dit jaar weer te verkrijgen bij de gebruikelijke verkooppunten.

Wiezer 9

Met 100 pagina’s weldoordachte informatie mag u er even goed voor gaan zitten. Zo gaan wij enkele generaties terug om te ontdekken met welke dialectwoorden onze grootouders verschillende soorten voedsel benoemden, wij duiken het “loak” van Mamelis in waar ooit miljoenen naalden werden geslepen en daar waar Mamelis de meeste wind vangt stond eens een windmolen. Wie heeft niet even stil gestaan bij het Mariamonument op weg naar Orsbach? Welke geheimen zijn hierin opgenomen? Ook hier, in Orsbach, had pastoor Aubinet uit Holset bezittingen, wat heeft hij hiermee gedaan? Uit België kwam de familie De Saive naar Lemiers, lees hier hoe het hun vergaan is. Van 1923 tot 1969 drukte Miel Schurgers zijn stempel op het onderwijs in Lemiers, Mamelis en Holset. Wist u dat hij ook brandweercommandant was?  Enkele jaren was hij de baas van juf Billa Vanhommerig die vorig jaar overleed. D’r Wiezer kijkt ook op die periode terug. Tja, de school, die is nu dicht. Naast een mooi gedicht hierover leest u een mooie beschouwing die naast winkels en kerk de school als ontmoetingsplaats kenmerkt.

Wist u dat bakstenen een hoop te vertellen hebben over een monument? Lees het relaas over de tiendschuur van de kasteelboerderij. Zo kunnen wij nog even doorgaan, maar ga het zelf ontdekken. Dit mooie plekje op aarde heeft nog talloze geheimen die wij samen met u proberen te ontrafelen.

kalender

Kalender

Op onze thema-avond in oktober presenteerden we een unieke kalender, die wordt uitgegeven ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan in 2014. Er zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen (voor verkoopadressen zie “Publicaties”). De opbrengst van de kalender gaat naar een goed doel, de Stichting St. Catharinakapel Lemiers.