Welkom

Welkom op de website van Heemkundekring De Auw Kapel Lemiers

Het doel van onze heemkundevereniging is onderzoek verrichten naar heemkundige vraagstellingen, het verzamelen en archiveren van geschiedkundige gegevens alsmede het zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorische objecten met betrekking tot Lemiers, Holset, Harles, Mamelis en omgeving.

Van nul tot nu …

In dagblad “De Limburger” van woensdag 28-04-2021 verscheen in de bijlage Via Maastricht/Regio op pagina 11 een artikel over de familie Bodelier uit Oud Lemiers.

Lees het artikel Met volgummi banden en carbid naar de ‘daagsjiech in de koel’ hier of download het als PDF:

Dit is inmiddels het vierde artikel in de rubriek “Van Nul tot Nu” van Via Maastricht geschreven door ons bestuurslid Frans Bodelier.

Eerder verschenen:

  • ‘D’r pieëfekop’ van Baron Albert von Thimus, te lezen via deze link of te downloaden als PDF:

  • De verborgen schat van kasteel Het Schild in Harles, te lezen via deze link of te downloaden als PDF:

  • Verblijfsvergunning 500 meterstrook Lemiers veroorzaakte diarree in 1948, te lezen via deze link of te downloaden als PDF:

“Wiezer deurch de tsiet” nr. 14

Heeft u dat ook? Je gaat met de hele kroost op 24 december naar oma en opa. Kerstboom, cadeaus, ontmoeting met je familie en dat vervelend mens dat je zwager is. Oma en haar dochters zijn druk in de weer voor het kerstdiner, de kinderen rennen elkaar gillend achterna, kerstmuziek klinkt en je gaat op de bank zitten met een glas wijn. Op het hoektafeltje ligt een boekje dat je even inkijkt want steeds op je iPad staren is minder gezellig. Opeens gaat je rug rechter staan, je bril even goed op de neus gezet want je aandacht is getrokken door een foto uit je kinderjaren waar je al je klasgenootjes op terug ziet. Even kijk je naar de frontpagina waarop “Wiezer deurch de tsiet” staat en onbewust vraag je de krant lezende zwager of die en die nog in leven is. Opeens komen herinneringen naar boven en voor het eerst kun je samen lachen om dingen van toen. “Marie” kom eens kijken, achter dit grafmonument dat hier staat heb ik je eerste kus gekregen en…”! “Hou op” zei Marie “denk aan de kids en jullie moeten nu ook aan tafel”. Herinneringen zijn een dankbaar onderwerp als je ze met mensen kunt delen die er ook in meespelen. Het boekje schoof tussen de kalkoen en de pudding over de tafel en na de laatste kop koffie haalde zwagerlief alle edities uit de kast. Met een vredig gevoel, een glimlach en de belofte om ook “Vriend van de Auw Kapel” te worden trokken zij samen naar de nachtmis.

Onze 14e “Wiezer deurch de tsiet” is voor slechts € 8,50 te verkrijgen bij de volgende verkoopadressen: Café Oud Lemiers, Kapsalon Maud Lemiers,  Grenswinkel Vaals, Read Shop Vaals, VVV Vaals, Buurtwinkel Schins Vijlen, Herberg Oud Holset, De Wegwijzer Wittem

Excursie naar Mamelis ” ’t Loach”

Een excursie met beeldmateriaal over de geschiedenis van Mamelis door dhr. Lei Heijenrath, broeder Lambertus en René Kremer.

Op  zaterdag 27 oktober a.s. om 13.00 uur organiseert de  heemkundekring “De Auw Kapel” in Lemiers een rondleiding door Mamelis, “ ‘t Loach”. 

Ooit was Mamelis, in “ ‘t Loach”, dé oversteekplaats voor de Romeinse legers en pelgrims die tussen Aken en Maastricht reisden. De excursie zal voor een groot deel gewijd zijn aan de geschiedenis van Mamelis en haar bewoners.

Dhr. Lei Heijenrath, broeder Lambertus en René Kremer zullen o.a. aan de hand van foto-materiaal hun kennis over Mamelis met u delen. 

Voor vrienden van de  heemkundekring “De Auw Kapel” Lemiers is deze rondleiding gratis.  Niet leden zijn natuurlijk ook welkom, maar aan hun wordt een bijdrage van €5,- per persoon gevraagd. 

In verband met beperkte plek is aanmelden noodzakelijk. U kunt zich aanmelden middels een email naar info@deauwkapel.nl .

Parkeren bij B&B tante Toos, Mamelis 29.


Vriendelijk uitnodigend,

Heemkundekring “De Auw Kapel” Lemiers.

www.hkkauwkapel.wordpress.com

 

Excursie Holset op zaterdag 11-11-2017

Op zaterdag 11 november organiseren wij een excursie naar Holset.

Samen met onze gidsen, dhr. Karl Habets & dhr. Vic Bischoff maken we een rondgang langs de geologisch interessante grotten uit 1880 en bezoeken we de mooie Sint Lambertuskerk.

Dhr. Habets zal uitleg geven over de fossielen en gesteenten die gebruikt zijn bij het bouwen van de Lourdes- en Lambertusgrot, Dhr. Bischoff vertelt over de geschiedenis van de kerk van Holset.

Datum en aanmelding

  • Datum: 11-11-2017
  • Tijd: 13.00 u. – 16.30 u.
  • Plaats : Holset, achter de kerk
  • Aanmelding: via info@deauwkapel.nl  vóór 8 november.
  • Kosten:  Voor vrienden van “De Auw Kapel” zijn géén kosten aan de deelname verbonden. Gasten betalen € 2,- per persoon.

 

2017 – Foto-tentoonstelling & thema-avond over Holset

In 2017 stond en staat Holset in het middelpunt van onze belangstelling – zo ook tijdens onze jaarlijkse thema-avond.


No automatic alt text available.

Juli – September

Talrijke geïnteresseerden hebben al genoten van onze foto-tentoonstelling “Holset, haar bewoners en de Holsette bronk”, die sinds 7 juli  ingericht “in ut jot tsimmer” van Herberg Restaurant Oud Holset in Holset.

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van de horecagelegenheid te bekijken.

Oktober 2017


No automatic alt text available.
Tijdens de thema-avond hoort u meer over de geschiedenis van de kerk van Holset, over de bijzondere geschiedenis van de de Lourdes- en Lambertusgrot en kunt u herinneringen ophalen aan de onvergeten koster van Holset, Hein Meessen.

Bovendien nemen wij u – zoals u dat van ons gewend bent – ook dit keer weer aan hand van lang vergeten foto’s mee op een reis terug in tijd.

Wanneer: Zaterdag, 2 oktober 2017, 19:30 uur.

Waar: Café – Zaal Oud Lemiers, Rijksweg 20, 6295 AN Lemiers.

Onze sprekers en het bestuur van de HKK De Auw Kapel hopen u op maandag 2 oktober dan ook van harte te mogen verwelkomen:

Thema-avond 2015: De invloed van de mijnen op het dagelijks leven

Logo M2015 Jaar van de Mijnen

Het kan U bijna niet ontgaan zijn: op initiatief van de gemeente Heerlen is 2015 het Jaar van de Mijnen. Precies vijftig jaar geleden kondigde de toenmalige minister van Economische Zaken Joop den Uyl de sluiting van alle Limburgse mijnen aan. Met méér dan 200 evenementen wordt stilgestaan bij deze beslissing die een voor de regio moeizame periode inluidde. Tevens wordt de blik op de toekomst gericht. Het breed gedragen programma is nog steeds groeiende, en wordt ondersteund door 12 gemeenten in Zuid-Limburg en tal van maatschappelijke partners; ook in de voormalige mijngebieden in België en Duitsland. Precies vijftig jaar geleden kondigde de toenmalige minister van Economische Zaken Joop den Uyl de sluiting van alle Limburgse mijnen aan. Met méér dan 200 evenementen werd en wordt stilgestaan bij deze beslissing die een voor de regio moeizame periode inluidde. Tevens wordt de blik op de toekomst gericht. Het breed gedragen programma is nog steeds groeiende, en wordt ondersteund door 12 gemeenten in Zuid-Limburg en tal van maatschappelijke partners; ook in de voormalige mijngebieden in België en Duitsland.

Omdat de mijnen ook voor de bewoners van onze kernen een belangrijke rol speelden, willen wij  het Jaar van de Mijnen ook hier in Lemiers niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

De heer Jules de Groot van de stichting “Werkgroep Informatie Mijnbouw” zal tijdens deze thema-avond een lezing verzorgen over de

DE INVLOEDEN VAN DE MIJNEN OP HET DAGELIJKSE LEVEN

Hoe belangrijk waren de mijnen in het leven van de mijnwerkers en hun gezinnen? Hoe belangrijk waren ook de mijnen voor de Limburgse samenleving? Het is heel herkenbaar voor allen die de ‘steenkolentijd’  hebben meegemaakt. Werk en  werkomstandigheden die  in een lang vervlogen tijd normaal waren.

 

Absoluut een bezoekje waard …

1) Euregionale geschiedenismarkt te Rolduc (26.04.2015)

In de grensstreek Nederland, Duitsland en België zijn veel verenigingen actief met als doel het historisch en cultureel erfgoed van hun stad of gemeente te bewaren. Zij verrichten onderzoeken, zijn actief op genealogisch gebied en de resultaten hiervan worden regelmatig in diverse publicaties openbaar gemaakt.

Doelstelling van de euregionale geschiedenismarkt is het uitwisselen van informatie en onderling contacten leggen. Dit alles onder de vlag van een gezellig samenzijn binnen de oude muren van abdij Rolduc.

De euregionale geschiedenismarkt vindt plaats op zondag 26 april 2015 van 11.00u – 17.00u in Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 te Kerkrade NL. (zie: www.rolduc.com/NL/routebeschrijving)

2)   Tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’ in Thermenmuseum  Heerlen

Hoe oud zijn grote euregionale steden zoals Aken, Heerlen, Maastricht en Jülich nu eigenlijk? En zijn deze door keizer Augustus gesticht? Op deze en meer vragen wordt antwoord gegeven in de tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’, vanaf 31 januari tot en met 3 mei dagelijks te zien in het Thermenmuseum.

Sinds 2012 is een euregionale groep archeologen, historici en conservatoren van musea uit het Nederlands-Duitse grensgebied een samenwerking aangegaan. De ‘Vicus-onderzoeksgroep’ (vicus = kleine Romeinse stad) richt zich op de Romeinse oorsprong van de vier moderne steden. Ze zijn in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar de ‘roots’ van onze hedendaagse euregio.

In de tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’ zijn de resultaten van dit onderzoek te zien. Deze reizende tentoonstelling is in de vier grote steden in de euregio te zien. Na Aken is de tentoonstelling vanaf 31 januari in het Thermenmuseum te zien, waarna de tentoonstelling afreist naar Maastricht en Jülich.

Bij de tentoonstelling in het Thermenmuseum is een lezingenprogramma, met onder andere Klaus Scherberich (Professor voor Oude Geschiedenis aan de RWTH Aken), Andreas Schaub (stadsarcheoloog Aken), Marcell Perse (archeoloog en directeur Stadsmuseum Jülich), Gilbert Soeters (gemeentelijk archeoloog Maastricht) en Karen Jeneson (conservator Thermenmuseum). Op woensdag 11 februari trapt Gilbert Soeters, stadsarcheoloog Maastricht, de reeks af met een lezing over Romeins Maastricht. Het programma van de lezingenreeks is te vinden onder: http://www.thermenmuseum.nl/activiteit/lezingenprogramma-onderzoek-naar-keizer-augustus

HKK De Auw Kapel wenst al haar vrienden een zalig kerstfeest en een gelukkig 2015!

In 1914 sloten Duitse en Britse soldaten een kerstbestand, ruilden cadeaux en voedsel en werden er zelfs “interlands” gespeeld.

Rond Kerstmis 1914 hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen onmogelijk gemaakt en lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven. Een sfeer van “leven en laten leven” ontstond. Rond Kerstmis gingen soldaten zelfs bij de vijand Kerstmis vieren in de loopgraaf, rondom een kerstboom (kerstbomen waren tot dan toe een Duitse traditie) en werden cadeaus uitgewisseld. De dag erna volgde op sommige plaatsen zelfs een voetbalwedstrijd in het niemandsland. De merkwaardige situatie aan deze fronten duurden van een paar uur tot zelfs enkele dagen. Men waarschuwde elkaar zelfs als er een aanval zou komen. Als er in de loopgraven bezoek kwam van de legerleiding werd de tegenstander hiervan verwittigd en werd er duchtig heen en weer geschoten, over de hoofden heen. De dagen nadien werden alle lijken die nog in het niemandsland lagen gezamenlijk opgeruimd en begraven.

De eerste kerstbestanden ontstonden in Vlaanderen, meer bepaald in de Ieperse  sector, op initiatief van Duitse soldaten, vooral Saksische en Beierse troepen. Op sommige plaatsen namen ook Pruisische soldaten deel. Langs de andere zijde waren het vooral Britse troepen die deelnamen aan deze verbroederingen. Maar ook Belgen en Fransen deden mee. Geschat wordt dat aan het hele westfront ongeveer de helft van alle soldaten samen Kerstmis vierde (dit gebeurde tevens aan het oostfront). Bron: Wikipedia

En voor de liefhebbers onder ons nog een kleine muziekreferentie: http://youtu.be/J7ErrZ-ipoE

De 10e Wiezer deurch de tsiet is er

“WIEZER DEURCH DE TSIET” NR. 10 IS UIT.

Schermafdruk 2015-01-12 13.12.46

Nadat de heemkundekring “De Auw Kapel” een fijn jubileumjaar in oktober afsloot met een mooie fototentoonstelling mag de uitgave van hun jaarboekje nr. 10 het meer dan smakelijk toetje zijn.

Natuurlijk komen de drie kernen, Lemiers, Holset en Mamelis, ruim aan het woord maar er is ook een ruime terugblik met veel foto’s gewijd aan die tentoonstelling met rondleidingen in en om de monumentale gebouwen waarmee deze regio zo rijk gezegend is.

Maar wist u dat Holset eerder dan Lemiers aanspraak maakte op een lagere school? Dat de Orsbacherweg, in Lemiers beter bekend als het “Hoasjelt” in 1860 nog een smal voetpad was? Dat de voetpaden in Lemiers weer herontdekt worden? Dat een gerenommeerde Duitse krant melding maakte van het geneeskrachtig water van de Selzerbeek? Dat het in 1904 opgericht Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Lemiers “óp vol-joemmie” banden naar Altenahr reisde? Dat de Benedictijnen in 1951 weer naar Mamelis terug keerden? Dat PSV en MVV van oorsprong Mamelisser voetbalverenigingen zijn? Dat u weer kunt genieten van onze plaatselijke dichters?

Ga er dan maar eens goed voor zitten en lees alles hierover in d’r “Wiezer deurch de tsiet” nr. 10. Onze vrienden ontvangen de Wiezer zoals altijd in de loop van december thuis, maar hij is natuurlijk ook te verkrijgen op de bekende verkooppunten voor 7,50 euro:

Lemiers – Café Oud Lemiers en Kapsalon Maud

Holset – Herberg Oud Holset

Vaals – VVV-kantoor, The Read-Shop (postkantoor) en De Grenswinkel (NIEUW)

Vijlen -Buurtwinkel Schins

Wittem – Boekhandel “De Wegwijzer” (klooster)

Wij wensen iedereen veel leesplezier!